Avoimet työpaikat

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.
Toimintansa aloittava vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Opiskelijoita on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 600.

Taideyliopiston rehtorille haetaan
JOHDON ASSISTENTTIA


Johdon assistentin tehtävänä on
- toimia Taideyliopiston rehtorin assistenttina
- koordinoida ja organisoida Taideyliopiston rehtorin aikataulua
- toimia erilaisten kokousten ja kokoonpanojen sihteerinä

Johdon assistentilta odotetaan
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. tradenomi
- vankkaa työkokemusta vastaavista tehtävistä
- erinomaista taitoa hyödyntää nykyaikaista tietotekniikkaa
- sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
- oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä sekä systemaattista ja itsenäistä työskentelyotetta

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 8, jolloin palkka on n. 2800 – 3100 € riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta. Tehtävän sisältö ja palkkaus räätälöidään valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Täytämme tehtävän mahdollisimman pian.

Rehtorille osoitetut hakemukset liitteineen lähetetään Taideyliopiston kirjaamoon yhtenä pdf-tiedostona (kirjaamo@uniarts.fi) viimeistään torstaina 17.1.2013 klo 15. Hakemuksia ei palauteta.

Tiedusteluihin vastataan 2.1.2013 alkaen osoitteissa marjatta.tikkanen@kuva.fi ja laura.jannes@teak.fi

www.uniarts.fi

--------------------------------------------------------------------------------

Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle haetaan
TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ


Talouspäällikön tärkeimmät tehtävät ovat
- vastuu Sibelius-Akatemian talousraportoinnista ja budjetoinnista
- johtoryhmän ja eri ohjausryhmien jäsenyys
- taloustiimin esimiehenä toimiminen
- varainhallinta

Hakuaika tehtävään päättyy 17.1.2013 klo 15. Tarkemmat tiedot tehtävästä sekä hakumenettelystä löytyvät osoitteesta www.uniarts.fi/tyopaikat.