Palvelut

Lainaus

Kirjastokortti

Kuvataideakatemian kirjaston kirjastokorttina toimii taideyliopistojen kirjastojen Arsca-kortti. Ensimmäinen kirjastokortti on kaikille asiakkaille maksuton.

Kortin saa täyttämällä kirjastokorttihakemuksen kirjastossa. Kirjastokorttia noudettaessa asiakkaan tulee esittää kuvallinen henkilötodistus. Allekirjoittamalla hakemuksen asiakas sitoutuu kirjaston käyttösääntöihin.

Asiakas on vastuussa kirjastokortillaan lainatusta aineistosta. On tärkeää, että asiakas ilmoittaa yhteystietojensa muutokset kirjastoon. Jos kirjastokortti katoaa, tulee asiakkaan ilmoittaa siitä ensi tilassa kirjastoon. Uusi kortti maksaa 2 euroa.

Kirjastossa asioidessa kirjastokortin on aina oltava mukana.

Laina-ajat

 • Avokokoelman kirjat 28 päivää
 • Kurssiaineisto, riippuen aineistosta 0-14 päivää
 • Lehdet 14 päivää. Lehtien uusimpia numeroita ei lainata
 • AV-aineisto 14 päivää
 • Varastoaineistosta suurin osa on lainattavissa normaalisti 28 päivän laina-ajalla. Harvinaisempaa ja huonokuntoisempaa aineistoa on mahdollista lainata päivän ajaksi kirjaston tiloissa luettavaksi.
 • Opinnäytteitä ja käsikirjastoaineistoa ei lainata

Lainojen palauttaminen

Lainat on uusittava tai palautettava viimeistään eräpäivänä. Kuvataideakatemian kirjastosta lainatun aineiston voi palauttaa myös muihin Taideyliopiston kirjastoihin (SibA tai TeaK). Kirjastolla ei ole tällä hetkellä palautuslaatikkoa.

Lainojen uusiminen

Lainojen uusimista varten aineistoa ei tarvitse tuoda kirjastoon. Lainoja voi uusia kymmenen kertaa, jos niihin ei ole varausta. Lainat voi uusia itse ARSCA-tietokannassa

Varaaminen

Kirjastossa saatavana olevaan aineistoon ei voi tehdä varausta. Lainassa olevaan aineistoon voi tehdä varauksen. Varauksen voi tehdä itse ARSCA-tietokannassa, jossa sen tekeminen on ilmaista. Lainaustiskillä tehty varaus on maksullinen. Maksu määräytyy palveluhinnaston mukaisesti. Kirjasto ei tee varauksia sähköpostitse eikä puhelimitse.

Varatun kirjan saapumisesta ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse tai postitse.

Palautuspyynnöt ja lainakielto

 • Palautuspyyntö lähetetään eräpäivää seuraavana päivänä.
 • Palautuspyyntö lähetetään viikon päästä ensimmäisestä myöhästymismuistutuksesta.
 • Sähköpostiasiakkaille lähetetään lisäksi yksi etukäteismuistutus ennen eräpäivää.

Jos kirjastosta lainatun julkaisun laina-aika on päättynyt eikä sitä ole muistutuksesta huolimatta palautettu 40 päivän kuluessa eräpäivästä, käyttäjä joutuu lainakieltoon kaikissa Arsca-kirjastoissa.

Asiakkaalle lähetetään postitse tieto lainakieltoon joutumisesta. Lainaoikeus palautetaan, kun lainattu aineisto on palautettu tai korvattu.

Asiakas on vastuussa lainojensa uusimisesta ja palauttamisesta sekä myöhästymismaksujen maksamisesta, vaikka ei jostain syystä saisikaan kirjastosta lähetettävää palautuspyyntöä myöhässä olevista lainoista.

Lainaus- ja varausoikeuden asiakas menettää, kun myöhästymismaksuja on 10 euroa tai enemmän Arsca-kirjastoissa.

Maksut

Lainaukseen liittyvät maksut löytyvät palveluhinnastosta. Toistaiseksi maksuvälineenä käyvät ainoastaan yleisimmät luotto- ja maksukortit (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro).


Aineiston käyttö kirjaston tiloissa

Kaikki kirjaston aineisto ei ole lainattavissa, mutta kyseisiä kirjoja ja muuta materiaalia on mahdollista lukea kirjastossa. Esimerkiksi käsikirjaston kirjoja ja maisterin opinnäytteitä voi lukea kirjaston tiloissa.

 • Harvinaisempaa varastoaineistoa on mahdollista lainata päivän ajaksi kirjaston tiloissa luettavaksi.
 • Kaikki asiakkaat voivat käyttää kirjaston tiloissa maksullisella lisenssillä kirjastoon hankittuja elektronisia aineistoja.
 • Jokainen kirjaston asiakas sitoutuu noudattamaan kirjastossa kirjaston käyttösääntöjä.

Tietopalvelu

 • Kirjaston henkilökunta opastaa asiakaspalvelussa asiakkaita kirjaston käytössä ja aineistojen haussa.
 • Kuvataideakatemian ulkopuolisia asiakkaita palvellaan ainoastaan suppeissa tiedonhauissa.
 • Tietoklinikka tarjoaa apua tiedonhakuun Kuvataideakatemian opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille laajemmissa tiedonhauissa. Jos tarvitset apua esimerkiksi esseen, lopputyön tai näyttelyn suunnitteluaineiston hakua varten, laita sähköpostia informaatikko Minna Meroselle ja varaa aika Tietoklinikalle. Opettajia ja muuta henkilökuntaa voidaan tulla opastamaan myös omilta tietokoneilta. Kirjasto järjestää myös tiedonhaun kursseja sekä Kuvataideakatemian perusopiskelijoille että jatkotutkinto-opiskelijoille. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden Tiedonhaun perusteet -kurssi on osa perusopintojen TVT- opintoja. Lisätietoja: minna.meronen(at)uniarts.fi. Ohjeita tiedonhakuun löytyy Kuvataideakatemian Intrasta kirjaston sivuilta.

Kaukopalvelu

 • Kuvataideakatemian kirjasto harjoittaa myös kaukopalvelua. Kaukopalvelujen hinnat löytyvät palveluhinnastosta. Kuvataideakatemian kirjasto antaa aineistoaan kaukolainaksi muille kirjastoille ja kaukopalveluinstituutioille ainoastaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Kirjaston tilat ja laitteet

 • Kuvataideakatemian kirjaston tarjoamat asiakaspaikat on tarkoitettu kaikille kirjaston asiakkaille.
 • Työasemia saavat käyttää kaikki kirjaston asiakkaat tiedonhakua varten. Kuvankäsittelyohjelmistot on tarkoitettu ainoastaan Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Kirjaston tiloissa on mahdollista työskennellä omalla kannettavalla tietokoneella. Käytössä on langaton verkkoyhteys.
 • Kirjastossa on Hiljainen av- ja opiskeluhuone, joka on tarkoitettu hiljaiseen itsenäiseen työskentelyyn ja lukemiseen. Huoneessa voi myös katsoa elokuvia pieneltä näytöltä kuulokkeiden kera. 
 • Kirjastossa on käytössä monitoimilaite (kopiointi, skannaus, tulostus), joka toimii Unigrafian kopiokorteilla. Kopiokortteja voit ostaa kirjaston lainauspisteestä. Hinnat löydät palveluhinnastosta.

Palveluhinnasto

TÄRKEÄÄ TIETOA KAIKILLE KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON ASIAKKAILLE!

Vuoden 2015 alusta lähtien Kuvataideakatemian kirjasto on ottanut käyttöön Taideyliopiston muiden kirjastojen kanssa linjassa olevat myöhästymismaksut, laskutuksen ja perinnän.

Palauta tai uusi lainasi viimeistään eräpäivänä, niin vältyt myöhästymismaksuilta!

Myöhästymismaksut

Jos lainattua aineistoa ei palauteta tai uusita viimeistään eräpäivänä, asiakkaan on maksettava palveluhinnaston mukainen myöhästymismaksu. Myöhästymismaksu tulee maksaa myös siinä tapauksessa, kun asiakas ei ole saanut kirjaston lähettämää muistutusta tai esim. tekninen häiriö on estänyt uusinnan. Kirjaston kiinniolopäiviltä ei kerry myöhästymismaksua. 

 • DVD-aineisto        0,10 € / laina / päivä
 • kirjat ja lehdet       0, 10 € / laina / päivä     (vuoden 2015 alusta alkaen)

Lainakohtainen enimmäismaksu 4,00 €

Myöhästymismaksut enintään 20,00 €  /asiakas (tai 30,00€ / asiakas, jos palauttamattomasta aineistosta on lähetetty lasku).

Maksujen maksaminen

Kuvataideakatemian kirjastossa käyvät toistaiseksi maksuvälineinä ainoastaan yleisimmät luotto- ja maksukortit (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro). Käteisellä ei ole mahdollista maksaa Kuvataideakatemian kirjastossa.

Lainakielto

Asiakas joutuu lainakieltoon jos lainoja ei palauteta tai uusita 40 vuorokauden kuluessa eräpäivästä tai jos myöhästymismaksuja on 10 € tai enemmän. Asiakkaan tietoihin tulee palauttamattomasta aineistosta järjestelmästä automaattisesti vähimmäishinta (Lost Item Replacement). Lopullinen maksettava korvaushinta aineistosta muodostuu palveluhinnaston mukaisesti. Lainakielto on voimassa kaikissa ARSCA-kirjastoissa.

Lainausoikeus palautetaan heti, kun lainakiellon aiheuttaneet myöhästymismaksut on maksettu ja lainakiellon aiheuttaneet lainat palautettu tai uusittu.

Laskutus ja perintä (1.1.2015 alkaen)

Palauttamattomista lainoista lähetetään korvauslasku, kun eräpäivästä on kulunut noin kaksi kuukautta. Kirjaston jo lähettämästä laskusta tulee asiakkaan aina maksaa laskutuskulut 10 €. Maksamaton lasku toimitetaan edelleen perintätoimiston (Lindorff Oy) perittäväksi. Kun Lindorff Oy on lähettänyt laskun, et voi enää maksaa kirjaston lähettämää laskua.

Kuvataideakatemian kirjaston sakottomat päivät

Kuvataideakatemian kirjasto pitää vuoden 2015 aikana kokeiluluonteisesti neljä sakotonta päivää tapahtumapäiviensä yhteydessä. Sakottomana päivänä voit palauttaa Kuvataideakatemian kirjastosta lainaamasi aineiston vain Kuvataideakatemian kirjaston lainauspisteeseen kirjaston aukioloaikana ilman myöhästymismaksuja. Mahdollisesti kertyneet aineiston korvaus- ja laskutusmaksut peritään kuitenkin normaalisti.

Lainaus

 • Kirjastokortti: ilmainen
 • Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle: 2 €
 • Teoksen varaus Arsca-tietokannassa: ilmainen
 • Teoksen varaus lainaustiskillä: 1 €

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen

 • Kirjat 80 € / kpl. Kirjojen kohdalla vastaavan korvaavan kappaleen hankinta on myös mahdollinen, mutta siitä on ehdottomasti sovittava etukäteen kirjaston vakituisen henkilökunnan kanssa.
 • Lehdet 10 € / kpl
 • DVD-levyt 100 € / kpl
 • Laskutuskulut 10 €

Kopiointi

Kirjastossa on käytössä monitoimilaite (mv ja väri). Taideyliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan kopiokorttina toimii ensisijaisesti HSL:n matkakortti. Taideyliopiston ulkopuoliset tarvitsevat kopiokortin, joita voi ostaa kirjaston lainauspisteestä.

Kopiokorttien ja -kalvon hinnat:
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

 • 100 kopiota 10 €
 • kopiokalvo A-4 0,50 €/kpl

Tulostus

Kirjastossa on asiakaskoneita, joilta on mahdollista tulostaa kirjaston monitoimilaitteelle. Taideyliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan tulostuskorttina toimii ensisijaisesti HSL:n matkakortti. Taideyliopiston ulkopuoliset tarvitsevat tulostukseen kopiokortin.

Skannaus

Skannaus on ilmaista, mutta tarvitset myös sitä varten kopiokortin.

Kaukopalvelu

 • Kaukopalvelu kotimaisille kirjastoille: Kaukolaina Kuvataideakatemian kirjastosta 9 € / laina (kaukopalvelua ainoastaan 28 vrk laina-ajalla olevaan aineistoon) ; artikkelit 6 €.
 • Kaukolainat Kuvataideakatemian kirjastoon:  ilmainen palvelu tarjolla ainoastaan Kuvataideakatemian lukuvuonna läsnä oleville opiskelijoille ja henkilökunnalle, ei kotilainoja. Muille kaukopalvelun hinta on lainaavan kirjaston pyytämä maksu + aineiston palauttamisesta aiheutuvat postikulut. Asiakkaan toivotaan kääntyvän kaukopalveluasioissa sen akatemian kirjaston puoleen, jossa hän pääasiassa opiskelee tai opettaa.
 • AV-aineistoa, kurssikirjoja eikä käsikirjaston kirjoja kaukolainata.
 • Kuvataideakatemian kirjasto antaa aineistoaan kaukolainaksi muille kirjastoille ja kaukopalveluinstituutioille ainoastaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
 • Yhteislaina Varastokirjastosta: Opiskelijat ja henkilökunta: ilmainen, muut asiakkaat: 5 € / nide

 

Käyttösäännöt
 

Taideyliopiston kirjaston käyttösäännöt

Yleistä

Taideyliopiston kirjasto koostuu Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun kirjastoista. Nämä käyttösäännöt ovat koko Taideyliopiston kirjastolle yhteiset. Akatemioilla voi olla myös täydentäviä ja tarkentavia käyttösääntöjä sekä oma palveluhinnasto.

Käyttöoikeus

Taideyliopiston kirjasto on kaikille avoin. Asiakkaaksi voi rekisteröityä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus ja katuosoite Suomessa. Poikkeuksena ovat yliopistossa vierailevat vaihto-opiskelijat, opettajat ja tutkijat, joilla on mahdollisuus rekisteröityä asiakkaaksi em. ehdoista riippumatta. Alle 15-vuotiailla asiakkailla tulee rekisteröityessä olla huoltaja mukana. Lisäksi kotimaisilla ja ulkomaisilla kaukopalveluinstituutioilla on oikeus rekisteröityä kaukopalveluasiakkaiksi.

Rekisteröitymiseen tarvitaan voimassa oleva kuvallinen viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus.

Käyttöoikeus voidaan myöntää myös määräaikaisena.

Taideyliopiston kirjastokortilla voi lainata aineistoa kaikista Arsca-kirjastoista. Kortin haltija sitoutuu noudattamaan Taideyliopiston kirjaston sääntöjä sekä sen Arsca- kirjaston sääntöjä, jossa kulloinkin asioi.

Asiakasrekisteri ja tietosuoja

Asiakkaan tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin (https://arsca.linneanet.fi/vwebv/ui/fi_FI/htdocs/help/Arscan_tietosuojaseloste.pdf), joka on Taideyliopiston kirjaston ja Arsca-kirjastojen yhteinen. Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Lainausrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille poikkeuksena palauttamatta jääneen aineiston perintätoimintaan liittyvät toimeksiannot. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

 Asiakastiedot ovat voimassa kolme vuotta siitä lukien, kun ne viimeksi on tarkistettu. Vanhentuneita asiakastietoja poistetaan rekisteristä vuosittain. Tiedot säilyvät yleensä rekisterissä noin kuusi vuotta viimeisestä lainaustapahtumasta.

Lainaaminen

Taideyliopiston kirjastosta annetaan aineistoa lainaksi. Kaikkea aineistoa ei lainata. Laina-ajat vaihtelevat kokoelmittain.

Henkilökohtainen kirjastokortti on esitettävä aina lainattaessa, tehtäessä varauksia sekä lainausoikeuden ja lainojen tarkistuksen yhteydessä. Korttia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Kortin haltija sitoutuu noudattamaan Taideyliopiston kirjaston sekä sen Arsca- kirjaston sääntöjä, jossa kulloinkin asioi.

Asiakkaalla voi olla Arsca- kirjastoista yhteensä enintään 100 yhtäaikaista lainaa.

Aineiston lainaaminen kirjaston kokoelmista on maksutonta, kunhan lainattu aineisto palautetaan tai lainat uusitaan eräpäivään mennessä.

Lainatun aineiston voi palauttaa toistaiseksi vain lainan antaneeseen akatemiakirjastoon.

Kaukopalvelu

Taideyliopiston kirjasto tilaa kaukolainoja muista kirjastoista vain Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kaukolainoista peritään voimassa olevan akatemiakohtaisen palveluhinnaston mukainen maksu.

Taideyliopiston kirjasto antaa aineistoaan kaukolainaksi muille kirjastoille ja kaukopalveluinstituutioille pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja laskuttaa palvelusta voimassa olevan akatemiakohtaisen hinnaston mukaan.

Lainattavassa aineistossa ja hinnastoissa voi olla akatemiakohtaisia eroja ja poikkeuksia.

Lainojen uusiminen

Kirjastosta saatuja lainoja voi uusia enintään 10 kertaa. Erikoiskokoelmilla voi olla akatemiakohtaisia poikkeuksia. Lainat voi uusia itsepalveluna Arsca-tietokannassa, käymällä kirjastossa tai puhelimitse. Jos lainassa olevaan aineistoon on varaus, lainaa ei voi uusia. Lainoja ei uusita sähköpostitse.

Lainassa olevan aineiston varaaminen

Asiakas voi tehdä varauksia lainassa olevaan aineistoon Arsca-tietokannassa tai käymällä kirjastossa. Varatun niteen palauduttua kirjastoon kirjastojärjestelmästä tulee varaajalle ilmoitus. Aineistoa pidetään asiakkaalle varattuna ilmoituksessa mainittuun päivään saakka. Varausmaksu määräytyy akatemiakohtaisen palveluhinnaston mukaan. Lainassa olevia lehtiä ei voi varata Arsca-tietokannassa.

Myöhästymismaksut

Jos lainattua aineistoa ei palauteta tai uusita eräpäivään mennessä, asiakkaalta peritään akatemiakohtaisen palveluhinnaston mukainen myöhästymismaksu. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että asiakas ei ole saanut kirjaston lähettämää muistutusta tai esim. tekninen häiriö on estänyt uusinnan.

Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa lainaamastaan aineistosta. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava. Korvauskäytännöt määräytyvät akatemiakohtaisesti.

Asiakas on vastuussa lainaamansa aineiston palauttamisesta tai lainojen uusimisesta eräpäivään mennessä.

Asiakas vastaa yhteystietojen ajantasaisuudesta. Kirjasto lähettää asiakkaalle osoitetut viestit (palautuspyynnöt, muistutukset, jne.) siihen osoitteeseen, jonka asiakas on kirjastolle ilmoittanut.

Asiakas vastaa kirjastokorttinsa käytöstä. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Jos kortti katoaa, siitä on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Kortin haltija on aina vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta.

Asiakkaan on käsiteltävä kirjaston omaisuutta huolellisesti ja varoen. Asiakas on korvausvastuussa aiheuttamastaan kirjaston omaisuuden vahingoittamisesta. Kirjaston aineistoon ei saa tehdä merkintöjä.

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan Taideyliopiston kirjaston sekä Arsca-kirjastojen käyttösääntöjä sekä akatemiakohtaisia palveluhinnastoja.

Lainakielto

Asiakas joutuu lainakieltoon seuraavissa tapauksissa:

 • jos lainoja ei palauteta tai uusita 40 vuorokauden kuluessa eräpäivästä
 •  jos myöhästymismaksuja on 10 € tai enemmän.

Lainakielto puretaan, kun lainakiellon aiheuttaneet myöhästymismaksut maksetaan ja lainakiellon aiheuttaneet lainat palautetaan tai uusitaan.

Sähköisten aineistojen käyttö

Taideyliopiston kirjaston hankkimat sähköiset aineistot (e-kirjat, e-lehdet jne.) ovat kaikkien käytettävissä kirjastojen asiakastyöasemilla. Lisäksi sähköisten aineistojen etäkäyttö on mahdollista Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle (Kuvataideakatemiaan käyttöön vuoden 2013 aikana). Kirjaston kokoelmissa olevien sähköisten aineistojen käytössä noudatetaan aineiston tuottajan/myyjän kanssa tehtyjä sopimuksia. Tarkemmat tiedot kirjastoista.

Kirjaston asiakastyöasemien käyttö

Kirjaston asiakastyöasemat on tarkoitettu ensisijaisesti kirjastopalvelujen käyttöön, opiskeluun ja tutkimukseen.

Yleiset määräykset

Häiritsevä käyttäytyminen kirjaston tiloissa on kielletty. Puhelinta käytettäessä ei muita asiakkaita saa häiritä. Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaan kirjaston tiloihin tuomasta omaisuudesta.

Kirjaston toiminnan, henkilöstön tai asiakkaiden häiritseminen voi johtaa kirjaston käyttöoikeuden menettämiseen. Käyttöoikeuden rajoituksista ja käyttökielloista päättää kirjaston johto.

Päätökseen voi pyytää oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta ;oikaisupyyntöön käytettävät yhteystiedot löytyvät päätöskirjeestä tai sen liitteistä. Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta oikaisupyynnöstä huolimatta.

Taideyliopiston kirjaston johdolla on oikeus päivittää käyttösäännöt ja palveluhinnasto tarvittaessa. Kirjaston käyttösäännöt ja voimassa oleva palveluhinnasto ovat nähtävillä kirjastoissa ja kirjastojen www-sivuilla.

Voimaantulo

Nämä käyttösäännöt tulevat voimaan 15.4.2013.


 

Palvelut Kuvataideakatemian opettajille

UUDET OPETTAJAT

Jos olet uusi opettaja Kuvataideakatemiassa tai olet tulossa pitämään kurssia Kuvataideakatemiaan. Tervetuloa tutustumaan kirjastoon! Esittelemme sinulle kokoelmamme ja voit myös samalla jättää kurssiasi varten aineistopyynnön.

KIRJASTOKORTTI JA KÄYTTÖOIKEUS

Kaikilla on Kuvataideakatemian kirjaston käyttöoikeus. Kotilainoja annetaan henkilöille ja yhteisöille, joille on myönnetty ARSCA-kirjastokortti. Kirjastokortti on ilmainen.

AINEISTON HANKITA

Kirjaston kokoelmapolitiikka ja hankinnat

Kuvataidekatemian kirjasto hankkii kokoelmapolitiikan mukaista aineistoa Kuvataideakatemian opetuksen käyttöön. Kirjaston määrärahoista maksetaan ainoastaan aineisto, jolle on kirjastokäyttöoikeudet. Kirjaston määrärahoilla hankittu aineisto luetteloidaan aina ARSCA-tietokantaan.

Kurssiaineiston hankkiminen

Kursseja koskevat aineistohankintapyynnöt tulee ilmoittaa kirjastolle viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua osoitteeseen: minna.meronen(at)uniarts.fi. Joissakin tapauksissa hankintaprosessi saattaa viedä useita kuukausia. Kurssiaineiston hankintamäärät katsotaan kurssikohtaisesti. Jos aineisto ei edusta kirjaston kokoelman painopistealueita hankintaan nimekettä yleensä enintään yksi kappale. Erityisesti kaunokirjallisuuden osalta suositellaan hyödyntämään kaupunginkirjastoja.

Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmapolitiikka

DVD-aineiston ja muun AV-aineiston hankinta

Kirjasto hankkii aineistomäärärahoillaan ainoastaan aineistoa, jossa on kirjastoille tarkoitetut lainausoikeudet. Esimerkiksi DVD voidaan ostaa kirjastoon ainoastaan, jos taho, jolla on DVD:n tekijänoikeudet, on myöntänyt DVD:lle kirjastoille tarkoitetut lainausoikeudet.

Lehdet

Kirjastoon tilattavista lehdistä päätetään pääasiallisesti vuosittain marraskuussa. Uusista ja vaihdettavista kausijulkaisuista voi tehdä hankintaehdotuksen kirjastoon. Lista kirjastoon tilattavista painetuista lehdistä löytyy kirjaston sivuilta. Sähköisinä versioina taidealan lehtiä löytyy myös Kuvataideakatemian toimitiloissa (KuvAn IP-alueilla) käytettävissä olevista lisenssinalaisista tietokannoista: Academic Search Elite  ja JSTOR

TIETOPALVELU

Kirjaston Tietoklinikka tarjoaa apua tiedonhakuun Kuvataideakatemian opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille laajemmissa tiedonhauissa. Jos tarvitset apua kursseihin liittyen, laita sähköpostia minna.meronen(at)kuva.fi  ja varaa aika Tietoklinikalle. Opettajia ja muuta henkilökuntaa voidaan tulla opastamaan myös omilta tietokoneilta. Kirjasto järjestää myös tiedonhaun kursseja sekä Kuvataideakatemian perusopiskelijoille että jatkotutkinto-opiskelijoille. Ohjeita tiedonhakuun löytyy myös Kuvataideakatemian Intrasta kirjaston sivuilta.

KOPIOINTI

Kuvataideakatemian kirjaston henkilökunta ei kopioi tai skannaa mitään aineistoa asiakkaille, mukaan lukien opetushenkilökunta. Ks. Käyttösäännöt.

KOKOELMAT

ARSCA-tietokanta

Kuvataideakatemian kirjaston aineisto löytyy ARSCA-tietokannasta, joka on Taideyliopistojen kirjastojen yhteinen kokoelmatietokanta. Kirjastotunnuksemme tietokannassa on Tx.

Kurssiaineisto

Kuvataideakatemian opetuksessa käytettävä kurssiaineisto sijoitetaan kirjastossa lainauspisteen vieressä oleviin kurssiaineistohyllyihin. Kurssikirjojen laina-aika on 14 vrk, mutta jos opettajalla on aineistoa, jonka haluaa pysyvän opiskelijoita varten kirjastossa, voidaan aineiston laina-ajaksi asettaa 0 vrk. Opettaja ilmoittaa kurssin alkamis- ja päättymisajan kirjastoon.

Avokokoelma

Avokokoelmassa olevan aineiston laina-aika on 28 vuorokautta.

Tietokannat

Kuvataideakatemian elektroninen aineisto eli lisenssillä hankitut tietokannat löytyvät kirjaston Taiteen tiedonlähteitä -sivulta tai Taideyliopiston Nelli-portaalista

AV-aineisto

Kirjaston kokoelmiin kuuluva DVD-aineisto löytyy kurssiaineistohyllystä. DVD-aineistolla on kirjastolainausoikeudet.