Kokoelmat

Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmat painottuvat kotimaiseen ja kansainväliseen nykytaiteeseen. Kuvataideakatemia profiloituu vapaaseen taiteeseen ja kansainvälisyyteen, joten nämä piirteet korostuvat Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmatyössä.

Tärkeää aineistoa on kirjallisuus Kuvataideakatemian peruskoulutuksen suuntautumisvaihtoehtojen sisältöalueilta: kuvanveistosta, liikkuvasta kuvasta, maalauksesta, paikka- ja tilannesidonnaisesta taiteesta, taidegrafiikasta ja valokuvataiteesta. Lisäksi kirjastoon hankitaan Kuvataideakatemian taiteellista tutkimusta tukevaa aineistoa.

Uusia nykytaiteen taiteilijamonografioita ja taidenäyttelyjulkaisuja hankitaan jatkuvasti. Myös taideteoriaa ja nykytaiteen tutkimusta koskevaa kirjallisuutta pyritään kartuttamaan laaja-alaisesti.

Kirjaston kokoelmapolitiikka (pdf)

Kokoelmat kirjastossa

Kirjastossa on yli 11 000 luetteloitua, pääasiassa kuvataiteita käsittelevää nidettä, kuten taiteilijamonografioita, taidehistoriaa ja -teoriaa sekä muuta opetukseen liittyvää kirjallisuutta ja tietoaineistoa.

Kirjaston luetteloitu aineisto löytyy ARSCA-tietokannasta.

Vuosittain kirjastoon tilataan noin 60 koti- ja ulkomaista taide- ja kulttuurialan lehteä.

Kirjaston kokoelmiin kuuluu myös kuvataiteeseen liittyvää DVD-aineistoa.

Kuvataiteen maisterin tutkinnon suorittaneiden Kuvataideakatemian opiskelijoiden opinnäytteiden dokumentaatioita säilytetään kirjastossa.

Kuvataideakatemiasta valmistuneiden kuvataiteen tohtoreiden tutkinnon opin- ja taidonnäytteiden teoriaosuudet löytyvät myös kirjastosta.

Kirjaston luokitus (pdf)

Kokoelmat verkossa

ARSCA-tietokannasta voi etsiä aineistoa, uusia lainoja sekä tehdä varauksia.

Kuvataideakatemian kirjasto tilaa myös kaupallisia elektronisia kuvataiteen aineistoja. Niihin kuuluu mm. taiteen alan verkkolehtiä ja kuvatietokantoja. Aineistoihin on mahdollista päästä kirjaston Taiteen tiedonlähteitä -sivuilta tai Nelli-tiedonhakuportaalin kautta. Nelli on kansallinen tiedonhakujärjestelmä, jonka kautta pääsee käyttämään elektronisia tietoaineistoja samasta paikasta.

Taideyliopiston yhteiseen NELLI-portaaliin on koottu myös kuvataiteeseen keskittyvää elektronista tietoaineistoa. Nellissä on sekä kaupallista aineistoa, johon kirjasto on hankkinut käyttöoikeudet että vapaasti saatavilla olevia aineistoja.


Lehdet

Painetut lehdet

Kirjastoon tilattavat painetut lehdet. Lehtien laina-aika on 2 viikkoa. Uusimpia numeroita ei lainata.
* Tähdellä merkityt lehdet löytyvät myös elektronisina ja ne ovat luettavissa Kuvataideakatemian IP-alueilla eli KuvAn eri toimitiloissa. Kahdella tähdellä merkittyihin lehtiin on myös tarjolla etäkäyttö Taideyliopiston opiskelijoille sekä henkilökunnalle Uniarts-tunnuksilla. Joistakin lehdistä on myös numeroita avoimesti saatavilla verkossa.

1/2 – lehti
Afterall
Arkkitehti
Art Asia Pacific
Art in America **
Art Press
Artforum International
Broadsheet – Contemporary Visual Arts and Culture
Cahiers du Musée National d’art Moderne
Filmihullu
Flash Art
FOAM
Frieze
FUKT
Gagarin – The Artists in their Own Words
Grafiknytt
IHME-nykytaidefestivaali
Issue X
Journal of Visual Culture **
Juxtapoz
Kaltio
Kulttuuritutkimus
Kulttuurivihkot
Kunstforum International
Kunst.ee
Kuvittaja
Louisiana Revy
Lähikuva
Modern Painters
Mousse
Musicworks
Mustarinda
N.Paradoxa
Niin & Näin
NKA-Journal of Contemporary African Art
Nordic Journal of Aesthetics
Nuori Voima + Kritiikki
October **
Ord & Bild – Nordisk Kulturskrift
Oxford Art Journal **
Paletten
Parkett
Photoworks
Printmaking today
Public Art Review
Rab-rab
Radical philosophy*
Raw Vision
Sculpture (Washington)
Sight and Sound
Synteesi
Särö
Taide
Tate etc.
Third Text *
Tiede ja Edistys
Tuli & Savu
Wire
Woman’s Art Journal **
Yishu
Ääri

 

Kotimaiset paikallis- ja maakuntalehdet

Huom! Helsingin Sanomien digiversio on luettavissa vuoden 2015 alusta monia sanomalehtiä käsittävän ePress-palvelun kautta.

ePress Sähköinen sanomalehtipalvelu, joka tarjoaa kotimaiset paikallis- ja maakuntalehdet luettavaksi heti niiden ilmestyttyä painosta. Enintään 10 samanaikaista käyttäjää. Sisältää mm. Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladetin. Ei etäkäyttöä.


Elektroniset lehdet

Kirjaston tietokannoista kuten EBSCOn Academic Search Elite ja JSTOR on myös saatavilla taiteen alan lehtiä e-versioina. Kaikki kirjaston e-lehdet saatavana Taideyliopiston Nelli-portaalista kohdasta Lehtivalinta Etäkäyttö edellyttää uniarts-tunnuksia. Esimerkkejä tietokannoissa olevista taiteen alan lehdistä:

Art Journal

The Art Bulletin

Journal of Aesthetics and Art Criticism (Full Text with a 12 Month delay due to publisher restrictions, "embargo")

 


Taiteen tiedonlähteitä

Kirjastotietokannat

ARSCA Taideyliopistojen kirjastojen kokoelmatietokanta
NELLI Kansallinen tiedonhakuportaali. Taideyliopiston Nelliin on koottu myös taiteeseen liittyviä linkkejä. Etäkäyttö Nelli-portaalissa oleviin maksullisiin tietokantoihin vaatii Taideyliopiston tunnukset. Huom! Jotta kaikki Nellin hakuominaisuudet olisivat käytössäsi myös etänä, tulee Nelliin kirjautua tämän linkin kautta: http://ezproxy.uniarts.fi/login?url=http://www.nelliportaali.fi/SIBA

Melinda Yliopistokirjastojen yhteistietokanta
ARTO Kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta
HELKA Helsingin yliopiston kirjaston tietokanta
Kirjav@ Kansallisgallerian kirjaston kokoelmatietokanta
Nykytaiteen virtuaalikirjasto Hakemisto ja opas nykytaiteen lähteisiin
HelMet Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen yhteistietokanta
Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta Suomen tieteellisten kirjastojen vuosittaiset tilastot
Fennica Suomen kansallisbibliografia 
Suomalaisen kuvataiteen bibliografia Suomalaista kuvataidetta käsittelevä verkkopalvelu, sisältää aineistoa 1800-luvulta n. 1960-luvulle

LISENSOIDUT TIETOKANNAT

Seuraaviin tietokantoihin on pääsy Kuvataideakatemian IP-alueilla eli KuvAn eri toimitiloissa ja etäkäyttö Kuvataidekatemian opiskelijoille ja henkilökunnalle Taideyliopiston tunnuksilla. Lisää tietokantoja on tarjolla Taideyliopiston Nelli-portaalissa. Ulkopuoliset voivat käyttää tietokantoja kirjastossa. Lisää mm. musiikin, teatterin ja tanssin alan tietokantoja löytyy Sibelius-Akatemian kirjaston ja Teatterikorkeakoulun kirjaston sivuilta. Kaikki Taideyliopiston yhteiset tietokannat ovat näkyvillä myös Taideyliopiston Nelli-portaalissa. OHJEET ETÄKÄYTTÖÖN

Huom! Jotta pysyvä linkki (permalink) toimisi myös etänä, kannattaa eteen lisätä: http://ezproxy.uniarts.fi/login?url=
 

Kotimaiset paikallis- ja maakuntalehdet

ePress Sähköinen sanomalehtipalvelu, joka tarjoaa kotimaiset paikallis- ja maakuntalehdet luettavaksi heti niiden ilmestyttyä painosta. Enintään 10 samanaikaista käyttäjää. Sisältää mm. Hufvudstadsbladetin ja Helsingin Sanomat. Ei etäkäyttöä.

KUVATAIDE

Kuvatietokannat

ARTstor Digital Library

Huom! Camio-tietokannan tilaus on päättynyt vuoden 2014 lopussa. (Tietokantaa ei ole ollut enää mahdollista enää tilata FinELibin kautta.)

Lisäksi Kuvataideakatemian kuvatietokanta DIA avataan webpohjaisena käyttöön keväällä 2015.

Videotietokanta

Art and Architecture in Video  UUSI!

Kuvataiteen viitetietokannat ja hakuteokset

ARTbibliographies Modern - ABM Kuvataiteen alan viitetietokanta

Oxford Art Online Taiteen hakuteosten portaali (Grove Art Online, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art)

Yksittäiset kuvataiteen alan e-lehdet löytyvät kirjaston alasivulta Lehdet.

Monitieteiset tietokannat

Academic Search Elite (EBSCO) Monitieteinen tietokanta, jossa mm. taiteen alan lehtien artikkeleita kokoteksteinä

CSA Arts & Humanities Collection Monitieteinen viitetietokantakokonaisuus sisältää seuraavat tietokannat:

Ebrary Academic Complete Monitieteinen e-kirjakokoelma

EBSCOhost-tietokannat  Sisältää kaikki EBSCOn tietokannat

Elektra Artikkelitietokanta

GreenFILE (EBSCO) Ympäristöalaan keskittyvä tietokanta

JSTOR Monitieteinen tietokanta, jossa lehtien artikkeleita ja kirjoja kokoteksteinä

Kansallisbiografia - Suomalaisia elämäkertoja

RefWorks - Viitteidenhallintajärjestelmä

Esittävät taiteet (mm. teatteri, tanssi, performanssi)

Dance in Video - Videotaltiointeja ja elokuvadokumentteja tanssiproduktioista suoratoistona

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text (EBSCO) Teatteri- ja tanssialan lehtiä kokoteksteinä ja viitetietoina

International Index to Performing Arts Full Text - IIPA - (ProQuest) - Esittävien taiteiden lehtien artikkeleita kokoteksteinä

Theater in Video - Videotaltiointeja ja elokuvadokumentteja näytelmistä suoratoistona

Musiikki

International Index to Music Periodicals Full Text - IIMP (ProQuest) - Musiikkilehtien artikkeleita kokoteksteinä

Music Online - (Alexander Street Press) Musiikkitietokantojen yhteinen hakuliittymä

Oxford Music Online Musiikin hakuteosten portaali (sisältää kokotekstejä)

RILM Abstracts of Music Literature (EBSCO)  Musiikkikirjallisuuden bibliografia

RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600 (EBSCO) Musiikin arkistolähteiden sijaintitietoja

Sanakirjat ja sanastot

MOT sanakirjasto Sisältää mm. sanakirjat: englanti, ruotsi, saksa, ranska ja italia

Oxford English Dictionary Online - OED Englannin kielen sanakirja

Lakitieto

Edilex Lakitietopalvelu

VAPAASTI VERKOSSA OLEVA AINEISTO

JAR Journal for Artistic Research

RUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu

TAHITI Suomalainen taidehistorian alan tieteellinen verkkolehti
DOAJ Ulkomaiset vapaasti käytettävät tieteelliset kausijulkaisut
Kotus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
YSA Yleinen suomalainen asiasanasto

Lisää vapaasti käyettäviä taiteen tiedonlähteitä Taideyliopiston NELLI-portaalissa.

 

 


Maisteritason opinnäytteiden viitetiedot

Kuvataideakatemian Kuvataiteen maisteritason opinnäytteiden dokumentaatioiden viitetiedot

Kuvataideakatemiassa akateemisen neuvoston  hyväksymät (ennen vuotta 2013 opetus- ja tutkimusneuvoston) Kuvataiteen kandidaatin ja maisteritason opinnäytteiden  dokumentaatiot säilytetään kirjastossa. Maisterin tutkintojen dokumentaatioiden viitetiedot vuodesta 1995 alkaen on luetteloitu kirjaston kotisivuille. Opinnäytteitä ei lainata, mutta niitä voi pyydettäessä katsoa kirjaston tiloissa.


Kuvataideakatemian kuvatietokanta DIA

AJANKOHTAISTA:

DIA uudistuu ja on suljettu. Uudistunut web-pohjainen DIA avataan käyttöön keväällä 2015.

DIAan talletetaan Kuvataideakatemiassa syntyvää kuva-aineistoa, kuten valokuvia teoksista, näyttelyistä ja tapahtumista. DIA on ollut käytössä Kuvataideakatemiassa vuodesta 2008.

DIA-kuvatietokanta ei ole käytettävissä avoimessa verkossa. Yliopiston ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista käyttää DIAa jatkossa Kuvataideakatemian kirjaston yleisökoneilla.  Kuvataideakatemian opiskelijat ja henkilökunta pääsevät arkistoon omilla tunnuksillaan.Ohjeita tiedonhakuun DIAsta antaa kirjaston henkilökunta.

 

Informaatikko Minna Meronen
minna.meronen(at)uniarts.fi